ایرلاین ها

۱ دقیقه مطالعه

فلای دبی، ایرلاین ارزان قیمت سال که کلاس تجاری ارائه می‌دهد

این ایرلاین ارزان قیمت (باجت ایرلاین) دبی، فعالیت خود را بعد از پاندمی سال ۲۰۲۰ به صورت جدی افزایش داده است.

فلای دبی، ایرلاین ارزان قیمت سال که کلاس تجاری ارائه می‌دهد

فلای دبی، ایرلاین ارزان قیمت سال که کلاس تجاری ارائه می دهد

فلای دبی، کلاس تجاری