راهنمای ایرلاین‌ها

۱ دقیقه مطالعه

فلای دبی، ایرلاین ارزان قیمت سال که کلاس تجاری ارائه می‌دهد

این ایرلاین ارزان قیمت (باجت ایرلاین) دبی، فعالیت خود را بعد از پاندمی سال ۲۰۲۰ به صورت جدی افزایش داده است.

فلای دبی، ایرلاین ارزان قیمت سال که کلاس تجاری ارائه می‌دهد

فلای دبی، ایرلاین ارزان قیمت سال که کلاس تجاری ارائه می دهد

فلای دبی، کلاس تجاری

کلاس پریمیوم اکونومی (اقتصادی ممتاز) چیست و چه تفاوتی با اکونومی دارد؟

راهنمای ایرلاین‌ها

کلاس پریمیوم اکونومی (اقتصادی ممتاز) چیست و چه تفاوتی با اکونومی دارد؟

کلاس پریمیوم اکونومی که به عنوان کلاس اقتصادی نخبگان یا کلاس اکونومی پلاس نیز شناخته می‌شود، کلاس پروازی یک پله بالاتر از اکونومی است که در برخی ایرلاین ها موجود می باشد.
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
۲ دقیقه مطالعه