هواپیمایی ایر فرانس

فرودگاه شارل دوگل پاریس (CDG)

راهنمای فرودگاه‌ها

فرودگاه شارل دوگل پاریس (CDG)

فرودگاه شارل دوگل پاریس بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین فرودگاه فرانسه، خانه ی هواپیمایی ایرفرانس و دروازه اصلی هوایی به شهر پاریس می باشد.

نمایش ۱ تا ۱ از ۱ نتیجه