آیا پروازهای بین المللی و داخلی دهلی از یک فرودگاه انجام می گیرد؟

بله، پروازهای بین المللی و داخلی هر دو از طریق فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی انجام می شوند. ترمینال 1 برای پروازهای داخلی و ترمینال 3 برای پروازهای بین المللی در نظر گرفته شده است.

مقالات مرتبط

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی دهلی (DEL)

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی دهلی (DEL)

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی، فرودگاه اصلی دهلی پایتخت هند می باشد که سالانه 70 میلیون مسافر را از 3 ترمینال اصلی خود جابجا می کند و یکی از بهترین فرودگاه های جنوب آسیا به شمار میرود.