فاصله بین ترمینال 1 و 3 فرودگاه دهلی از هم چقدر است؟

فاصله بین دو ترمینال T1 و T3 فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی دهلی از همدیگر در حدود 8 کیلومتر است.

مقالات مرتبط

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی دهلی (DEL)

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی دهلی (DEL)

فرودگاه بین المللی ایندیرا گاندی، فرودگاه اصلی دهلی پایتخت هند می باشد که سالانه 70 میلیون مسافر را از 3 ترمینال اصلی خود جابجا می کند و یکی از بهترین فرودگاه های جنوب آسیا به شمار میرود.