فاصله فرودگاه وارنا تا مرکز شهر چقدر است؟

فاصله فرودگاه وارنا تقریباً 10 کیلومتر می باشد که برای رسیدن به آن معمولاً حدود 15 تا 20 دقیقه زمان لازم است.

مقالات مرتبط

فرودگاه بین المللی وارنا (VAR)

فرودگاه بین المللی وارنا (VAR)

فرودگاه بین المللی وارنا که با کد یاتا VAR، فرودگاه اصلی شهر وارنا و سومین بزرگترین فرودگاه بلغارستان است که وارنا و شهرهای شمال شرق بلغارستان را به دیگر شهرهای بلغارستان و همچنین مقاصدی در اروپا و خاورمیانه متصل می کند.