هزینه مترو از فرودگاه شارل دوگل پاریس تا مرکز پاریس چقدر است؟

هزینه مترو از فرودگاه شارل دوگل پاریس تا مرکز پاریس 11,45 یورو می باشد. کارت سفر Paris Visite (مناطق 1-5) یا Passe Navigo (مناطق 1-5) برای این سفر قابل استفاده می باشد.

مقالات مرتبط

فرودگاه شارل دوگل پاریس (CDG)

فرودگاه شارل دوگل پاریس (CDG)

فرودگاه شارل دوگل پاریس بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین فرودگاه فرانسه، خانه ی هواپیمایی ایرفرانس و دروازه اصلی هوایی به شهر پاریس می باشد.