آیا فرودگاه استانبول همان فرودگاه صبیحه گوکچن است؟

خیر، فرودگاه صبیحه گوکچن فرودگاه قدیمی تر و کوچکتر استانبول است که در قسمت آسیایی شهر قرار گرفته است. فرودگاه جدید استانبول جدیدتر و بزرگترین فرودگاه ترکیه است که در قسمت اروپایی شهر واقع شده است.

مقالات مرتبط

فرودگاه صبیحه گوکچن (صبیحا) استانبول (SAW)

فرودگاه صبیحه گوکچن (صبیحا) استانبول (SAW)

فرودگاه صبیحه گوکچن معروف به (صبیحا) دومین و قدیمی ترین فرودگاه استانبول است که در بخش آسیایی شهر استانبول واقع شده است.