آیا لانژ فرودگاهی مرحبا همان لانژ هواپیمایی امارات است؟

لانژ فرودگاه مرحبا فرودگاه دبی با هیچ خط هواپیمایی قراردادی ندارد و به صورت مستقل فعالیت می کند و همگان می توانند با پرداخت هزینه، از آن استفاده کنند. مسافرین امارات و فلای دبی به صورت انحصاری از لانژ هواپیمایی امارات استفاده می کنند.

مقالات مرتبط

خدمات سی آی پی و لانژ فرودگاهی مرحبا در فرودگاه دبی

خدمات سی آی پی و لانژ فرودگاهی مرحبا در فرودگاه دبی

خدمات سی آی پی فرودگاهی و لانژ فرودگاهی مرحبا، که به عنوان یکی از لانژهای اصلی فرودگاه دبی به مسافرین خدمات ارائه می کند.