آیا فرودگاه پیرسون تورنتو بزرگترین فرودگاه کانادا است؟

فرودگاه پیرسون تورنتو، بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین فرودگاه کانادا است که در سال 2019 رکورد جابجایی 50.5 میلیون مسافر را دارا می باشد. از سال 2019، این فرودگاه شلوغ‌ترین فرودگاه بین‌المللی در قاره آمریکا (پس از فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی) و سی امین فرودگاه شلوغ جهان از نظر ترافیک مسافری به حساب می آید.

مقالات مرتبط

فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو (YYZ)

فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو (YYZ)

فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو بزرگترین و شلوغ ترین فرودگاه کانادا است که سالانه به بیش از 47 میلیون مسافر خدمات رسانی می کند و مرکز اصلی خطوط هوایی ایر کانادا و وست جت می باشد.