چرا فرودگاه پیرسون تورنتو YYZ نامیده می شود؟

در مورد قسمت «YZ»، قدمت آن بخش از کد یاتای فرودگاه پیرسون تورنتو به ایستگاه‌های راه‌آهن و مورس کد مورد استفاده در راه‌آهن ملی کانادا برمی‌گردد، که دارای شناسه‌های دو حرفی بود. کد ایستگاه مالتون، انتاریو، YZ بود، همان جایی که فرودگاه پیرسون تورنتو در آن واقع شده، از این رو فرودگاه پیرسون تورنتو، کد یاتای YYZ را دریافت نمود و به آن شهرت دارد.

مقالات مرتبط

فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو (YYZ)

فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو (YYZ)

فرودگاه بین المللی پیرسون تورنتو بزرگترین و شلوغ ترین فرودگاه کانادا است که سالانه به بیش از 47 میلیون مسافر خدمات رسانی می کند و مرکز اصلی خطوط هوایی ایر کانادا و وست جت می باشد.