دوحه

فرودگاه بین‌المللی حَمَد دوحه (DOH)

راهنمای فرودگاه‌ها

فرودگاه بین‌المللی حَمَد دوحه (DOH)

یکی از مدرن ترین و بهترین فرودگاه های بین المللی و خانه ی هواپیمایی قطر، فرودگاه حَمَدِ دوحه می باشد.
۲۳ آذر ۱۴۰۱
۲ دقیقه مطالعه