فرودگاه ها

۱ دقیقه مطالعه

فرودگاه بین‌المللی حَمَد دوحه (DOH)

یکی از مدرن ترین و بهترین فرودگاه های بین المللی و خانه ی هواپیمایی قطر، فرودگاه حَمَدِ دوحه می باشد.

فرودگاه بین‌المللی حَمَد دوحه (DOH)

فرودگاه بین‌المللی حمد (دوحه - قطر)

ترمینال فرودگاه بین‌المللی حمد
ترمینال فرودگاه بین‌المللی حمد