آیا فرودگاه حمد بزرگتر از فرودگاه دبی است؟

فرودگاه دبی در حال حاضر بزرگترین فرودگاه منطقه است، البته فرودگاه دوحه در نظر دارد که حجم مسافر در سال را از 50 میلیون تا 93 میلیون مسافر در سال افزایش دهد.

مقالات مرتبط

فرودگاه بین‌المللی حَمَد دوحه (DOH)

راهنمای فرودگاه‌ها

فرودگاه بین‌المللی حَمَد دوحه (DOH)

یکی از مدرن ترین و بهترین فرودگاه های بین المللی و خانه ی هواپیمایی قطر، فرودگاه حَمَدِ دوحه می باشد.
۲۳ آذر ۱۴۰۱
۲ دقیقه مطالعه